Serwer pocztowy AGH
Instrukcja konfiguracji Thunderbird

Thunderbird jest zalecanym przez UCI programem pocztowym. Można go bezpłatnie pobrać ze strony http://www.mozilla.org/pl/thunderbird. Po zainstalowaniu i uruchomieniu program uruchamia Kreator kont, prowadząc użytkownika przez wstępny proces konfiguracji konta. Jeżeli używałeś Thunderbirda już wcześniej, wywołaj Kreatora z górnego menu - Narzędzia -> Konfiguracja kont, w oknie, które się pokaże kliknij na Dodaj konto....

Po wpisaniu w kreatorze imienia, nazwiska, e-maila i hasła kreator powinien odnaleźć automatycznie poprawną konfigurację (działa tylko dla kont w domenach @agh.edu.pl i @student.agh.edu.pl) i poprawnie skonfigurować konto.

Jeżeli automatyczna konfiguracja nie zadziała, należy kliknąć na przycisk Konfiguracja zaawansowana, następnie wybrać typ serwera IMAP, w ustawieniach obu serwerów wpisać nazwę poczta.agh.edu.pl, ustawić SSL na SSL/TLS i uwierzytelnianie na Normalne hasło. Numery portów powinny automatycznie przestawić się na 993 i 465. Na koniec w polu Nazwa użytkownika należy wpisać swój pełny e-mail. Po ustawieniu tych parametrów przycisk Utwórz konto odblokuje się i pozwoli na zakończenie konfiguracji.

Bogusław Juza