Serwer pocztowy AGH
Informacje, rady i wskazówki

Korzystanie z serwera pocztowego

Serwer umożliwia korzystanie z poczty na dwa sposoby - poprzez wbudowany program pocztowy Webmail, lub poprzez programy pocztowe zainstalowane na komputerach użytkowników. Wszystkie foldery przechowywane są na serwerze, co pozwala na równoczesne używanie Webmail oraz własnych programów pocztowych nawet na kilku różnych komputerach. Niezależnie od wybranego sposobu transmisja pomiędzy komputerem a serwerem jest szyfrowana.

Konta pocztowe

Serwer poczta.agh.edu.pl obsługuje wiele różnych domen pocztowych. Konta pocztowe przypisane są do tych domen. Dlatego nazwą użytkownika jest cały e-mail, np. abcd@agh.edu.pl. Konta w wybranych domenach zsynchronizowane są z serwerami uczelnianymi - założenie konta na wybranym serwerze powoduje równoczesne założenie konta pocztowego w przypisanej mu domenie. W pozostałych domenach konta zarządzane są przez wybranych administratorów.

Domena @agh.edu.pl przypisana jest do serwera galaxy, domena @student.agh.edu.pl do serwera student. Początkowe hasło do konta jest takie samo na obu serwerach, można je jednakże zmieniać niezależnie. Konta na tych serwerach zakładane są w Uczelnianym Centrum Informatyki AGH - C1 4p.

Foldery pocztowe

Każdy użytkownik początkowo ma założone 6 folderów pocztowych:

Zalecamy przenoszenie "załatwionych" e-maili do folderu Archiwum. Dzięki temu unika się zaśmiecenia folderu Odebrane, do którego trafiają nowe e-maile. Oczywiście niepotrzebne e-maile warto kasować (przenosić do folderu Kosz). Foldery Kosz oraz Spam są codziennie czyszczone - usuwane są z nich e-maile starsze niż 21 dni. W programie pocztowym można także włączyć opcję kasowania zawartości kosza przy wylogowaniu.

Filtry pocztowe

Poprzez Webmail można ustawiać filtry, sterujące dostarczaniem e-maili. Domyślnie każdy użytkownik ma ustawiony filtr kierujący wybrane e-maile do folderu Spam. Przy pomocy tych filtrów można kierować wybraną pocztę do osobnych folderów, ustawić automatyczną odpowiedź lub odsyłać listy na inne adresy.

Filtrami można także sterować poprzez własne programy pocztowe (protokół manage-sieve), jednakże mechanizm ten zwykle będzie niekompatybilny z filtrami ustawianymi przez Webmail, dlatego zalecamy w tym przypadku dużą ostrożność.

Pomoc w problemach

W przypadku problemów z korzystaniem z naszego serwera prosimy o kontakt pod nr telefonu 012 617 2894. Zmiana zapomnianego hasła wymaga osobistej wizyty w UCI lub u administratora wskazanej domeny pocztowej.

Bogusław Juza